Polar Print

Har du nedsatt syn, nedsatt hörsel eller läs- och skrivsvårigheter har vi hjälpmedel för dig!
Vi har allt från enkla hjälpmedel i vardagen till avancerade tekniska lösningar. Polar Print bistår med utprovning, installation, utbildning och anpassning. Vår givna ledstjärna är att personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt.
Vi gör din arbetsplats, skola eller fritid tillgänglig!

Mer om Polar Print

Säker e-handel

Kvalité & miljö

Aktuellt

Synmässan 2020 inställd


Svensk Syn har med utgångspunkt för allas säkerhet och Coronavirusets eventuella spridningsrisk valt att ställa in Synmässan i Stockholm, Göteborg och Malmö tills vidare. En stor del av våra besökare tillhör högsta riskgruppen vilket bör hanteras på ett ansvarsfullt sätt. I likhet med andra aktörer, t.ex. inställda kungamiddagar och andra framflyttade arrangemang, vill vi inte spe på oro och spekulationer men sätter vår känsla för allas säkerhet först.

Läs mer på https://www.svensksyn.se

Arbeta i Visma med SuperNova


Få tillgång till Sveriges ledande affärssystem, Visma Administration!
Med vår tillgänglighetsmodul för SuperNova kan du, trots nedsatt syn, arbeta effektivt med samtliga programvarianter i produktfamiljen Visma Administration. Det innefattar Visma Administration 200, 500, 1000 samt den största varianten 2000. Dessutom fungerar det med Visma Förening.
Lösningen ger dig stöd via förstoring, talsyntes och punktskrift på en ansluten punktdisplay. Aldrig har ett affärssystem varit så tillgängligt för dig som använder hjälppmedelsprogram!
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Polar Print gör arbetsplatsen tillgänglig


Vi har gjort arbetsplatsanpassning på Becksmo kommunikation. Klicka på länken för att se en informationsfilm från Arbetsförmedlingen. Gör plats!

https://youtu.be/fAtS_ZfwHi0

Polar Print hjälper dig

Svårt att läsa text på papper?


Beroende på synnedsättning och synskärpa passar olika synhjälpmedel.

Har du en grav synnedsättning är en läsmaskin som tar ett foto av texten och sedan läser upp den med en tydlig röst en utmärkt lösning.

För dig med synrester (t.ex. nedsatt syn på grund av starr eller gula fläcken) är en förstoringskamera (läs-TV) däremot ett bra val. Ett elektroniskt förstoringsglas är ett annat alternativ som ger unika möjligheter att läsa text från papper med anpassade färger och läsvänlig storlek var du än befinner dig.

Är texten på bildskärmen svår att se?


Med ett förstoringsprogram kan du få en god läsergonomi trots nedsatt syn. Du väljer själv hur mycket texten ska förstoras samt vilken färg text och bakgrund ska ha för att uppnå bästa läsbarhet.

För personer med grav synnedsättning är ett skärmläsningsprogram ett naturligt val. Det förmedlar information via talsyntes, punktskrift eller både och.
Det finns även skärmläsningsprogram som kombinerar tal, punktskrift på punktdisplay och förstorad text.

Orientering och förflyttning


En talande gps som är utformad för personer med nedsatt syn ger dig ökad frihet och trygghet vid förflyttning på egen hand. Via en enda knapptryckning kan du alltid få veta var du befinner dig på promenaden och tillsammans med enhetens övriga funktioner blir den en given följeslagare.

I vårt sortiment hittar du även traditionella teknikkäppar och markeringskäppar samt vita gångstavar.

Senaste nytt på Facebook

Aktiviteter