Mer om Polar Print

Polar Print är specialiserade på hjälpmedel och datorsystem för personer som har synnedsättning, hörselnedsättning eller som har läs- och skrivsvårigheter.

Målsättningen är att vara experter på att få hela system att fungera så att våra kunder kan kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt. Det innebär att Polar Print har ambitionen att vara experter på hjälpmedlen och att få dem att fungera optimalt för varje enskild användare.

På våra kontor finns demorum där de flesta hjälpmedel finns för utprovning. Där kan den senaste utrustningen visas och den kan provas under sakkunnig handledning av erfarna experter. Tag kontakt med närmaste kontor och boka tid för visning och utprovning.

Polar Print har erfarna och duktiga tekniker som installerar utrustning över hela landet till en rimlig kostnad.

Utbildning av användarna är en viktig del när ny utrustning levereras. Polar Print har erfarna och mycket duktiga utbildare som är specialister på att utbilda personer med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller som har läs- och skrivsvårigheter i användningen av datorer och hjälpmedel. Utbildning kan genomföras på kontoren eller ute hos användare var som helst i landet. Vi har personal som behärskar punktskrift och teckenspråk.

Begär gärna offert på hela system, inklusive installation och utbildning.


Organisationsnummer
556322-3360
Till toppen