Tjänster

Vi har lång erfarenhet av tjänster kopplade till hjälpmedel för personer med synnedsättning och andra problem med att läsa.

Våra uppdragsgivare är MTM, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och Syncentraler samt Försäkringskassan.

Utredningar

Polar Print utför funktionsutredning och utredning om behov av hjälpmedel med anpassad arbetsmetodik för personer med synnedsättning i arbete och i utbildning.

Förstudier

Vi genomför teknisk förstudie för att säkerställa att valet av hjälpmedel fungerar i befintlig/planerad arbetsmiljö och att de kommer att fungera enligt individens möjliga arbetsmetodik.

Utprovningar

Vi genomför utprovning av möjliga hjälpmedel i förhållande till synnedsättning annan funktionsnedsättning och möjlig arbetsmetodik till aktuella arbetsuppgifter. Vid utprovningen strävar vi efter att vara produktoberoende vilket innebär att vi även provar ut och levererar produkter som finns hos andra hjälpmedelsleverantörer.

Installation och utbildning

Vi har erfarna tekniker och pedagoger för utbildning/träning med hjälpmedel och arbetsmetodik för att på ett kompetent sätt genomföra.

Utbildning av synsvag
Till toppen