Kvalité och miljö

ISO 9001/14001


Den 21 november 2011 fick vi vårt första certifikat som visar att vårt ledningssystem granskats och uppfyller kraven för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

ISO-logga
Cerfifikatet

Verksamhetspolicy


Polar Print är specialiserade på synhjälpmedel och arbetsplatsanpassningar. Företagets målsättning är att erbjuda synhjälpmedel från ledande hjälpmedelsleverantörer för personer med synnedsättning.

Vi ska i de beslut vi tar samt i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.

Vi ska uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

I vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder och användare är vårt främsta mål.
Kvalitet ska gälla i allt vårt handlande – internt och externt.
Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för verksamhetens utveckling och förbättring.
Till toppen