SuperNova Enterprise

SuperNova Enterprise har stöd för installation på server då Citrix, VMWare eller Microsoft Remote Desktop används.


Artikelnummer:
7340119102671
Produktinformation
Manualer & filer
Aktuell version; 23

Licens av SuperNova som ägs och är licensierad av en organisation eller ett företag. Kan licensieras för 1 eller flera användare.
Med denna licens får man tillgång att installera valfri licens av SuperNova Förstoring, SuperNova Förstoring & talstöd, SuperNova Förstoring & skärmläsning och ScreenReader.

SuperNova Enterprise ska användas i de fall en PC är ansluten mot en centralserver via Citrix, VMWare Horizon eller Microsoft Remote Desktop (RDS). SuperNova Enterprise kan installeras både på server (för åtkomst till applikationer som körs via fjärrskrivbord) samt på klientdatorer för åtkomst till lokalt installerade applikationer.
Installationpaket finns färdigt för distribution via MSI.

Med hjälp av användarprofiler kan programmet snabbt ställas in så olika funktioner aktiveras/avaktiveras beroende på användarens behov och preferenser, exempelvis kan det ställas in som ett "rent" förstoringsprogram om användaren inte har nytta för tal och punkt.

Demoversion

Länk till 30-dagars demoversion av SuperNova Enterprise.

Systemkrav

Se tillverkarens sida för information om systemkrav och kompatibla miljöer.