Hörsel

Har du nedsatt hörsel?


Polar Print har mångårig erfarenhet av lösningar för personer med nedsatt hörsel och personer med dövblindhet och vi har även teckenspråkskunnig personal.

Vi har produkter för alla typer av varseblivning på arbetsplatsen eller i hemmet. Exempel är varseblivning för dörr, telefon, brandlarm med mera.

I sortimentet finns även lösningar för bildtelefoni och texttelefoni från ledande leverantörer samt en egenutvecklad porttelefon för personer med dövblindhet.
Till toppen