Visma

Arbeta i Visma med SuperNova


Få tillgång till Sveriges ledande affärssystem, Visma Administration!
Med vår tillgänglighetsmodul för SuperNova kan du, trots nedsatt syn, arbeta effektivt med samtliga programvarianter i produktfamiljen Visma Administration. Det innefattar Visma Administration 200, 500, 1000 samt den största varianten 2000.

Dessutom fungerar det med Visma Förening.
Lösningen ger dig stöd via förstoring, talsyntes och punktskrift på en ansluten punktdisplay. Aldrig har ett affärssystem varit så tillgängligt för dig som använder hjälpmedelsprogram!
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vismas logotyp
Till toppen