Skola

Studier med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller läs- och skrivsvårigheter

Polar Print kan leverera kompletta lösningar för olika skolmiljöer inklusive utbildning och installation.
Vår utgångspunkt är att ge personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter den optimala lösningen som passar i just den studiemiljö personen ifråga befinner sig i.

Trådlös tillgång till svarta tavlan / digitala presentationer

AbleCenter ger elever med nedsatt syn möjlighet att delta i undervisningen på ett bättre sätt än tidigare. Kamerasystemet erbjuder förstoring med mycket skarp bild vilket gör det enkelt att avläsa texter som kameran riktas mot i klassrummet. Medan traditionella kamerasystem är monterade på skrivbordet, hänger AbleCenter från taket och är trådlöst.

AbleCenter sänder en realtidsbild trådlöst till en surfplatta eller dator så att eleven med synnedsättning kan se samma sak som alla andra, samtidigt. Bilden som skickas till elevens utrustning går att anpassa på samma sätt som i en vanlig förstoringskamera med exempelvis egna färger, kontraster samt förstoringsnivå.

Bild på trådlös förstoringskamera monterad i taket

AbleGrabber gör det möjligt att trådlöst ta del av en digital presentation som visas exempelvis på en projektor eller whiteboard. Produkten placeras i närheten av lärarens dator. Eleven kan sedan använda en dator alternativt surfplatta för att få en kopia av bilden. Bilden kan sedan anpassas med hög kontrast, högre förstoring och egna färger samt teckenidentifieras (OCR) för att få en text uppläst. Operativsystem som stöds; Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook.

Bild på trådlös videofångare

Daisyspelare

En digital talboksspelare (Daisyspelare) är ett fantastiskt hjälpmedel då det gäller att lyssna på studielitteratur eller ta röstanteckningar vid alla nivåer av studier.

Daisyspelare passar både personer med nedsatt syn och personer med läs- och skrivsvårigheter. I vårt sortiment finns både mer stationära bordsmodeller samt smidiga portabla spelare.

Bild på Victor Reader Stream  2

Läskamera

Vi erbjuder såväl stationära som portabla läskameror. De ger möjlighet att läsa båda på nära håll och på distans för att t.ex. läsa vad läraren skriver på tavlan. Nu finns även Reveal 16i, en ny spännande lösning från kanadensiska HumanWare. Förutom att texten går att anpassa med egna färger, kontraster och förstoringsnivåer går det även att få texten uppläst.

Bild på student

Läsmaskin

En läsmaskin tar en bild av texten på ett papper och läser upp den med talsyntes. Med en läsmaskin kan du som elev ta del av material som lämnas ut på papper direkt i klassrummet.

Punktskrift

Vi levererar allt från enkla punktdisplayer som ansluts till en dator, surfplatta eller telefon till den mer avancerade BrailleNote Touch Plus som har inbyggd ordbehandling och kan användas även utan dator. En annan punktdisplay med 40-teckens läsrad som är vanlig i skolan är Brailliant Bi 40.

Bild på BrailleNote Touch Plus

Vi erbjuder även punktskrivare från Index Braille, som är världens största tillverkare av punktskrivare och håller till i Gammelstad utanför Luleå.

Läs- och skriv

Vi har även programvaror som underlättar skrivandet för dig med läs- och skrivsvårigheter genom ordprediktion m.m.
Till toppen