Försäkring, självrisk


Produktinformation
Debiteras enbart i det fall försäkringen utnyttjas.
Självrisken motsvarar 25% av värdet för de produkter som försäkrats.