Försäkring, självrisk


Artikelnummer:
7340119107089
Produktinformation
Debiteras enbart i det fall försäkringen utnyttjas.
Självrisken motsvarar 25% av värdet för de produkter som försäkrats.