SuperNova Enterprise

SuperNova Enterprise har stöd för installation på server då Citrix, VMWare eller Microsoft Remote Desktop används.


Artikelnummer:
7340119102671
Produktinformation
Manualer & filer
Aktuell version; 22

SuperNova Enterprise innehåller alla funktioner från de båda programmen SuperNova Förstoring & skärmläsning och Dolphin ScreenReader.

SuperNova Enterprise ska användas i de fall en PC är ansluten mot en centralserver via Citrix, VMWare Horizon eller Microsoft Remote Desktop (RDS). SuperNova Enterprise kan installeras både på server (för åtkomst till applikationer som körs via fjärrskrivbord) samt på klientdatorer för åtkomst till lokalt installerade applikationer.

Med hjälp av användarprofiler kan programmet snabbt ställas in så olika funktioner aktiveras/avaktiveras beroende på användarens behov och preferenser, exempelvis kan det ställas in som ett "rent" förstoringsprogram om användaren inte har nytta för tal och punkt.

Demoversion

Länk till 30-dagars demoversion av SuperNova Enterprise v22.04.

Systemkrav

Se tillverkarens sida för information om systemkrav och kompatibla miljöer.