Infovox 4

SAPI-Talsyntes med valbara röster. Bland dem som finns att välja mellan finns de bästa svenska talsyntesrösterna Emil, Elin, Erik och Emma. Även den populära enklare rösten Ingmar finns.


Artikelnummer:
7350037469619
Produktinformation
SAPI-Talsyntes med valbara röster. Bland dem som finns att välja mellan finns de bästa svenska talsyntesrösterna Emil, Elin, Erik och Emma. Även den populära enklare rösten Ingmar finns med och dialektrösterna Mia (Skånska) och Kal (Göteborgska). Det går också att välja mellan flera engelska röster samt bland annat tyska, franska och arabiska. Totalt finns 62 röster på 26 språk.

Levereras på ett USB-minne. Kan installeras från USB-minnet på tre datorer plus att talsynteserna kan användas från USB-minnet (alltså en bärbar talsyntes). De lokala installationerna utförs direkt från USB-enheten (ingen DVD behövs) men fungerar sedan helt fristående.
Det går att flytta de lokala installationerna mellan olika datorer. Den portabla lösningen innebär att man kan använda Infovox 4 på vilken dator som helst (PC), utan installation eller administratörsrättigheter, bara genom att ansluta enheten till USB-porten.

  Nyheter i Infovox 4:

 • Användaren kan själv lägga till och ta bort röster på USB-stickan när som helst med Download Manager. Det går att lägga in så många röster som USB-stickan rymmer.
 • Två versioner av text-till-tal för varje språk: High Quality för behaglig läsning och Colibri för att enklare uppfatta talet vid hög läshastighet.
 • Möjlighet att anpassa tonhöjd (bara för Colibri-röster) för varje röst.
 • Möjlighet att stänga av och sätta på ”Utförligt läge” som expanderar förkortningar och datum.
 • Menybaserat användargränssnitt för enklare navigering med skärmläsare.

  Några användbara program medföljer:

 • Pronounciation editor används för att på ett enkelt sätt styra uttalet av vissa ord som till exempel egennamn och undantag.
 • Speech Creator – ett verktyg för att skapa MP3-filer för privat bruk av valfri textfil, så att användaren kan lyssna till innehållet i en MP3-spelare eller i mobilen.
 • Skärmläsaren NVDA, för användning på datorer där ingen skärmläsare finns installerad.
 • Download Manager används för att ta bort och lägga till röster på Infovox 4.
 • Voice Manager används för att skapa egna röster med önskade inställningar.

Infovox 4 har fullt stöd för både 32- och 64-bitars operativsystem och skärmläsare.

Provlyssna på röster