Word CX Pro

Program för konvertering till bra svensk punktskrift för utskrift på punktskrivare. Använder Microsoft Word och all editering sker i Word, även efter konvertering till punktskrift.


Artikelnummer:
7350037467059
Produktinformation
Alternativa produkter
Program för konvertering till bra svensk punktskrift för utskrift på punktskrivare. Använder Microsoft Word och all editering sker i Word, även efter konvertering till punktskrift. Fungerar till 64-bitars datorer.

CX kan köras i Wordversionerna 2007, 2010, 2013 och 2016.

CX finns för Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10.

Denna version hanterar flera mallar för punktskrift i vilka styrkoder hanteras. Tabeller kan konverteras på flera olika sätt. Utskriftsformat (radlängd och antal rader per sida) kan väljas och sidnummer hanteras. Det går att få punktskriftsvisning på skärmen. Det går att välja svensk kortskrift (förkortat punktskrift). Fotnoter i Word hanteras och det går att skriva in text med ett emulerat 6-punkts punkttangentbord.

Unikt för Proversionen är att konvertering av Worddokument även hanterar:
• Innehållsförteckning med punkt- och svartidesnumreing
• Avsnittshantering med olika paginering
• Dubbelpaginering
• Topp- och fottexter, lika eller olika på varje sida.
• Utskrift på svart av punktdokument i text eller punkt.