Pia Lindgren
Kontor: Malmö

Telefon: 010 - 470 99 40


Civilekonom med nära 15 års erfarenhet av hjälpmedel för synskadade och för personer med läs- och skrivsvårigheter. Utför behovsanpassad kundutbildning med hjälpmedel, teknisk utprovning och installation inför arbetsplatsanpassningar samt teknisk support. Lång erfarenhet av att finna lösningar för anpassning med hjälpmedel har gett styrka och flexibilitet i mötet med personer med unika behov och ett användarvänligt och positivt sätt att lära ut kompenserande arbetsmetodik med slutkunden i fokus.

Till toppen