Patrik Johansson
Kontor: Umeå

Telefon: 010 - 470 99 10


Har arbetat med hjälpmedel och lösningar för personer med synnedsättningar sedan 1998. Unik kännedom om de produkter och tjänster som finns för denna grupp och om hur de kan anpassas till användarens specifika behov. Har genom åren anpassat arbetsplatser av varierande slag framförallt för personer med grav synnedsättning, men även arbetat i ett antal utvecklingsprojekt där ny teknik har utvecklats och provats för personer med nedsatt syn. Spetskompetens: att utveckla script (styrfiler) för skärmläsningsprogram och är en av Europas bästa. Exempel på utförda arbetsplatsanpassningar är: telefonväxelarbete, journalhantering och ljudredigering.

Till toppen