Fredrik Palo
Kontor: Luleå

Telefon: 010 - 470 99 04


Genomförd civilingenjörsutbildning. Arbetat sedan 2004 med hjälpmedel vid Polar Print, med fokus på teknik. Gör arbetsplatsanpassningar med tekniska förstudier, utprovning av hjälpmedel samt utbildningar. Planerat och utfört hjälpmedelsvisningar och deltagit i internationella projekt med inriktning på hjälpmedel. Översättningar av hjälpmedelsmanualer och kundanpassade manualer. Utför diverse internt systemunderhåll. Arbetar med upphandlingar. God pedagog med avancerat tekniskt kunnande som underlättar vid utredning/anpassning och utbildning.

Till toppen