Agnetha Bryggman
Kontor: Luleå

Telefon: 010 - 470 99 03


Anställd vid Polar Print sedan 1997. Arbetar med samordning av verksamheten inom ramen för det uppdrag gällande taltidningar som Polar Print har mot Myndigheten för Tillgängliga Medier. Har arbetat med FAM och elever med funktionsnedsättningar med studieplanering för bra struktur för inlärning. God kunskap om Daisy-spelare, anpassade datorer med t ex talsyntes, ordprediktion, stavningskontroll och andra kompensatoriska hjälpmedel för dator samt hjälpmedel för kognitivt stöd med arbetsmetodik för planering av tid och struktur i arbetsuppgifter.

Till toppen