Arbete

Begränsar synen dig i ditt arbete?

Vi har lång erfarenhet av att göra arbetsplatser tillgängliga för personer som har nedsatt syn, läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt hörsel. Vi hjälper till hela vägen från utredning av nuläget till en anpassad och fungerande arbetsplats. Vi levererar lämpliga hjälpmedel, installerar, utbildar och ger support.

Vår erfarenhet är att de flesta begränsningar som funktionsnedsättningen ger kan kompenseras med rätt teknik och god kunskap.

Vår givna ledstjärna är att personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt.

Några exempel på typer av arbetsplatser vi har erfarenhet av

  • Administrativt kontorsarbete
  • Bokföring/redovisning
  • Journalarbete
  • Ljudredigering
  • Säljarbete
  • Telefonväxelarbete

Hur går du vidare?

Ta kontakt med oss på Polar Print så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns och kommer med ett förslag på vad som kan göras för att anpassa just din arbetsplats.
Till toppen