Fritid

Vi har allt från enkla hjälpmedel i vardagen till avancerade tekniska lösningar. Polar Print bistår med utprovning, installation, utbildning och anpassning. Vår ambition är att personer med synnedsättning, hörselnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter ska kunna kompensera sin funktionsnedsättning så långt det är tekniskt möjligt.

Har du svårt att läsa texten på din TV?

Go-box + läser upp och förstorar textremsan (undertexterna) för dig. Enheten ansluts mellan din Apple-tv/digitalbox/Chromecast och fångar upp texten i TV-signalen.
Läs mer om Go-box + här.
Bild på en Go-box +

Svårt att läsa text på papper?


Beroende på synnedsättning och synskärpa passar olika synhjälpmedel.

Har du en grav synnedsättning är en läsmaskin som tar ett foto av texten och sedan läser upp den med en tydlig röst en utmärkt lösning.

För dig med synrester (t.ex. nedsatt syn på grund av starr eller gula fläcken) är en förstoringskamera (läs-TV) däremot ett bra val. Ett elektroniskt förstoringsglas är ett annat alternativ som ger unika möjligheter att läsa text från papper med anpassade färger och läsvänlig storlek var du än befinner dig.

Bild på det elektroniska förstoringsglaset Compact 10

Är texten på bildskärmen svår att se?

Med ett förstoringsprogram kan du få en god läsergonomi trots nedsatt syn. Du väljer själv hur mycket texten ska förstoras samt vilken färg text och bakgrund ska ha för att uppnå bästa läsbarhet.
För personer med grav synnedsättning är ett skärmläsningsprogram ett naturligt val. Det förmedlar information via talsyntes, punktskrift eller både och.
Det finns även skärmläsningsprogram som kombinerar tal, punktskrift på punktdisplay och förstorad text.

Orientering och förflyttning

En talande GPSs som är utformad för personer med nedsatt syn ger dig ökad frihet och trygghet vid förflyttning på egen hand. Via en enda knapptryckning kan du alltid få veta var du befinner dig på promenaden och tillsammans med enhetens övriga funktioner blir den en given följeslagare.

Bild på kvinna som korsar en gata med Victor Trek i handen

I vårt sortiment hittar du även traditionella teknikkäppar och markeringskäppar.

Hur går du vidare?

Ta kontakt med oss på Polar Print så berättar vi mer om alla de möjligheter som finns.
Till toppen