Här är du > Produkter > Hjälpmedelsprogram

Hjälpmedelsprogram

Visningsläge:

Infovox 4

SAPI-Talsyntes med valbara röster. Bland dem som finns att välja mellan finns de bästa svenska talsyntesrösterna Emil, Elin, Erik och Emma. Även den populära enklare rösten Ingmar finns.