Här är du > Produkter > Hjälpmedelsprogram

Hjälpmedelsprogram

Visningsläge:

Word CX Förenklad

Program för konvertering till bra svensk punktskrift för utskrift på punktskrivare. Använder Microsoft Word och all editering sker i Word, även efter konvertering till punktskrift.

Word CX Standard

Program för konvertering till bra svensk punktskrift för utskrift på punktskrivare. Använder Microsoft Word och all editering sker i Word, även efter konvertering till punktskrift.

Word CX Pro

Program för konvertering till svensk punktskrift.