QLU kvalitetsmappning


Produktinformation
Kartläggning av hörslinga
Med QLU kvalitetsmappning får man ordning på hörslingan och gör den mer användbar både för besökare och arrangörer. Mätningen görs av en specialiserad tekniker och tar endast ett fåtal timmar att genomföra till skillnad mot konventionella metoder där motsvarande arbete tar fem till tio gånger så lång tid. QLU lämpar sig både för okorrelerade och korrelerade hörslingor eftersom det alltid finns risk för störningsområden som hörapparats användare vill undvika samt att det kan finnas ytor som man inte täcker in med hörslingan.

Resultatet av kvalitetsmappningen är en snygg skylt (A3 eller A4 samt tre olika modeller finns att välja på) som visar hur hörslingan fungerar i olika delar av rummet och en digital version för hemsidan. Dessutom ingår den tekniska dokumentation som behövs av hörslingsystemet.