Stava Rex

Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. Stava Rex är utvecklad för personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter.


Artikelnummer:
7340119106020
Pris:
968:-
ink.moms
775:-
ex.moms
Produktinformation
Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska.

Stava Rex är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter och det ger ett betydligt bättre stöd än vanliga inbyggda rättstavnings- och språkkontroller. Stava Rex kan emellertid användas av alla som ibland behöver extra rättstavnings- och språkstöd.

Komplettera med talsyntes

Stava Rex startas som ett separat program och kan användas ihop med många vanliga ordbehandlingsprogram. På en Mac kan Stava Rex dessutom ersätta systemets inbyggda stavningskontroll, vilket gör programmet mer integrerat i fler skrivmiljöer. Stava Rex fungerar även bra ihop med olika talsyntesprogram, vilket gör det möjligt att få rättningsförslagen och exempelmeningarna i Stava Rex programruta upplästa.

Smidig stavningskontroll i Microsoft Office och Google Dokument

Stava Rex lägger sig som ett tillägg i Microsoft Office, vilket gör rättstavning på svenska enkelt och ger bättre hjälp än vanlig stavningskontroll i Word. För de som arbetar i Google Dokument så finns programmet även som ett Dokument-tillägg, direkt integrerat i dokumentet.