Här är du > Produkter > Hjälpmedelsprogram

Hjälpmedelsprogram

Visningsläge:

Infovox 4

SAPI-Talsyntes med valbara röster. Bland dem som finns att välja mellan finns de bästa svenska talsyntesrösterna Emil, Elin, Erik och Emma. Även den populära enklare rösten Ingmar finns.
10562:-
ink.moms
8450:-
ex.moms

SpeakApp, svenska, en röst (Alva)

Datorprogram som är ett läshjälpmedel med många funktioner, avsedd för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter. Levereras med den svenska talsyntesrösten Alva. Den är SAPI-kompatibel (kan användas av andra program).
1112:-
ink.moms
890:-
ex.moms