ViTre

ViTex är ett komplett verktyg för inläsning och uppläsning av text med hjälp av skanner. ViTal är ett program för uppläsning av text med talsyntes. VisaOrd är ett program för att underlätta skrivning.


Artikelnummer:
7340119100097
Pris:
3125:-
ink.moms
2500:-
ex.moms
Produktinformation
ViTre består av ViTex, ViTal samt VisaOrd.

ViTex

ViTex är ett komplett verktyg för inläsning och uppläsning av text. Med hjälp av skanner och programmets inbyggda OCR-funktion får du möjlighet att skanna in tryckta förlagor. Programmet kan sedan läsa upp texten med de senaste och mest kvalitativa talsyntesrösterna.

Programmet klarar av att visa flera sidor samtidigt och har stöd för uppdelning av text i olika textområden, som kallas ´zoner´. Funktionen Textpanel visar en förstoring av den text som läses upp, för att användaren enkelt skall kunna följa med i texten. Det går smidigt att navigera och bläddra mellan olika sidor, med hjälp av tydliga ikoner och menyer.

Precis som i ViTal kan man i ViTex spara ner den upplästa texten som ljudfiler. Alla de 14 rösterna och 6 språken följer också med. Det går även att skapa olika användarprofiler, för att enkelt kunna växla mellan olika inställningar.

ViTal

ViTal - läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att läsa och skriva i Word eller andra Windowsprogram. Flera röster ingår; Elin (svensk), Erik (svensk), Ingmar (svensk), Roger (engelsk) och Heather (engelsk).

ViTal underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter att arbeta med dator. Det ger möjlighet att höra text som syns på bildskärmen genom att den läses upp av en talsyntes.

Den inbyggda talsyntesen ger möjlighet att:

* Höra text i Word genom att den kan läses upp på olika sätt; ordvis, radvis, meningsvis, hela stycken

* Höra den text man skriver; bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening

* Höra markerad text i alla program

* Skärmläsning i Windows; uppläsning av menyord, ikontexter etc

Visa Ord

Visa Ord är ett program som hjälper dig att skriva. Det ger förslag på ord på skärmen när man skriver första bokstaven / bokstäverna av ett ord i sitt ordbehandlingsprogram. Orden hämtas från personliga eller allmänna ordlistor som kan byggas ut successivt och anpassas efter användarens vokabulär.

Visa Ord hjälper dels personer med läs- och skrivproblem att kunna skriva bättre och snabbare samt öka skrivträningen, dels personer med nedsatt rörlighet att öka skrivhastigheten. Visa Ord erbjuder bra, pedagogiska möjligheter genom att skapa ordlistor med olika svårighetsgrader och teman.

Visa Ord fungerar tillsammans med ordbehandlingsprogram och ger förslag i en meny som placeras på valfri plats på skärmen. Val av ord kan göras på olika sätt. Programmet innehåller kraftfulla funktioner för att skapa egna ordlistor och individanpassas på olika nivåer. Visa Ord har stöd för talsyndes t ex genom ViTal.