ViTal

ViTal - läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att läsa och skriva i Word eller andra Windowsprogram. Bästa svenska talsyntesrösterna ingår.


Artikelnummer:
7350037461347
Pris:
2468:-
ink.moms
1975:-
ex.moms
Produktinformation
ViTal - läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att läsa och skriva i Word eller andra Windowsprogram. Flera röster ingår; Elin (svensk), Erik (svensk), Ingmar (svensk), Roger (engelsk) och Heather (engelsk).

ViTal underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter att arbeta med dator. Det ger möjlighet att höra text som syns på bildskärmen genom att den läses upp av en talsyntes.

Den inbyggda talsyntesen ger möjlighet att:

* Höra text i Word genom att den kan läses upp på olika sätt; ordvis, radvis, meningsvis, hela stycken

* Höra den text man skriver; bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening

* Höra markerad text i alla program

* Skärmläsning i Windows; uppläsning av menyord, ikontexter etc