SpellRight

SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik.


Pris:
987:-
ink.moms
790:-
ex.moms
Produktinformation
SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik.

SpellRight och bygger till stor del på data som samlats in bland personer med läs- och skrivsvårigheter som skriver på engelska. Programmet är utvecklat med stöd av Specialpedagogiska institutet och Hjälpmedelsinstitutet.

Men man behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter på svenska för att ha nytta och glädje av SpellRight. Inför engelskan är många av oss ställda ändå: ska det vara witch eller which och hur stavar man egentligen manöver på brittisk engelska?


Rättning av stavfel. Den avancerade ordrättningen är själva hjärtat i SpellRight. Programmet rättar grava fel, som djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t ex their/there/they're. Svenska översättningar intill de engelska ordförslagen från SpellRight gör det lätt att välja rätt ord. 30 000 ordformer finns översatta.

Grammatikkontroll. Svensktalande personer gör karaktäristiska grammatikfel på engelska. SpellRight rättar många sådana fel. Skriver man I am interested of football eller He work very hard rättar programmet uttrycken till I am interested in football och He works very hard.

Brittisk eller amerikans engelska? I SpellRight väljer man om man vill skriva på brittisk eller amerikansk engelska. Väljer man brittisk engelska, kommer SpellRight vänligt men bestämt att påpeka om man använt amerikansk stavning, t ex color i stället för colour eller labeled i stället för labelled. Och omvänt, förstås.

Översättningshjälp. Vad heter nu flodhäst på engelska? Sök i SpellRights översättningshjälp! Man behöver inte ens stava det svenska ordet rätt: stavningen flohest leder till orden hippo och hippopotamus. Omvänt kan man söka efter engelska ord genom att skriva in dem så gott man kan i SpellRights sökfönster. "Mejbi" ger ordet "maybe" som första förslag.

Olika användare och individuella inställningar. SpellRight fungerar i nätverk, men man kan också skapa olika användare på samma dator. På så vis kan SpellRight anpassas på olika vis för olika användare. I programmet väljer man ordlista, bestämmer om programmet ska eller inte ska stanna på lättförväxlade ord, teckensnitt mm.

Talsyntes. Om man har talsyntes installerad, kan SpellRight läsa upp ordförslag och översättningar. Det går bra både med s k SAPI-kompatibla talsynteser eller talsynteser som arbetar via datorns klippbord, exempelvis ViTal.

Olika ordlistor för olika behov. SpellRight har tre olika stora ordlistor: mini, midi och maxi. Minilistan innehåller 7000 ordformer och är granskad av mellanstadielärare. Midilistan innehåller sammanlagt 30 000 ordformer. Alla ord till och med Midilistan är översatta. Den största ordlistan, Maxi, har 100 000 ordformer; många av dem är mycket ovanliga. I Maxilistan saknar många ord översättning.

Valet av ordlista påverkar SpellRights rättningsbeteende. Om man har ett begränsat ordförråd är det bra att jobba med liten ordlista, eftersom man slipper få förslag på ovanliga ord vid rättning. Men observera att SpellRight alltid försöker rätta upp ord till något som finns i den lista man valt. Om man använder Minilistan och tycker att SpellRight ofta missar i rättningen, kan man prova att byta till Midilistan i stället.