Tilly Fridsén
Kontor: Växjö

Telefon: 010 - 470 99 52


Arbetar framförallt med iordningställande, leveranser och konfiguration av utrustning för uppspelning av taltidningar, men även med övrig logistik på Växjö-kontoret.

Till toppen