Eva Koczkás
Kontor: Växjö

Telefon: 010 - 470 99 51


Arbetar som samordnare inom ramen för avtal med MTM (myndigheten för tillgängliga medier) kring taltidningsverksamheten. Utbildad arbetsterapeut och synpedagog med mångårig erfarenhet inom rehabilitering generellt och synrehabilitering specifikt. Har arbetat på Syncentral, Folkhögskola och Arbetsförmedling med synrehabilitering för personer med synnedsättning/blindhet i olika åldersgrupper.

Till toppen